Maharashtra ITI Admission

Directorate of Vocational Education and Training, Maharashtra State. Maharashtra ITI Admission 2020-21. Centralized Online ITI Admission Process – 2020. Government …

Read more

Maharashtra SSC Result (१०वी चा निकाल)

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्या मार्फत मार्च २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (10वी) …

Read more