Maharashtra Minority Development Department Recruitment 2019

Maharashtra Minority Development Department Recruitment 2019 for 09 Posts in Minority Girls Hostel run by Government Science Institute, Aurangabad on a contract basis. JobMajha.com

Total: 09 जागा

  1. अधीक्षक (Superintendent) – 01
  2. लिपिक (Clerk) – 01
  3. शिपाई (Peon) – 01
  4. वॉचमन (Watchman) – 04
  5. सफाई कामगार – 02

शैक्षणिक पात्रता:

  1. कोणत्याही शाखेचा पदवीधर व संगणक ज्ञान आणि 03 वर्षाचा अनुभव
  2. बारावी पास तसेच टंकलेखन व संगणक ज्ञान
  3. 10 वी पास
  4. 10 वी पास
  5. 07 वी पास

मुलाखतीचा पत्ताशासकीय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद

मुलाखत तारीख – 18 नोव्हेंबर 2019 (सकाळी 11.30 वाजता)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

Leave a Comment