महाराष्ट्र कृषी विभागात विविध पदांची भरती

Krushi Vibhag Bharti 2023

The Department of Agriculture Maharashtra State has published a notification to fill 218 posts of Senior Clerk, Assistant Superintendent, and Stenographer. The Last Date to apply online is 20 April 2023. More information is given below. Krushi Recruitment 2023. Krushi Vibhag Bharti 2023. https://jobmajha.com/krushi-vibhag-bharti/

एकूण जागा: 218

जाहिरात क्र: 01/2023.

पदे: 

पद क्र.पदाचे नावरिक्त पदे
1वरिष्ठ लिपिक105
2सहाय्यक अधीक्षक53
3लघुटंकलेखक28
4लघुलेखक (निम्न श्रेणी)29
5लघुलेखक (उच्च श्रेणी)03
एकूण 218

शैक्षणिक पात्रता:

  • वरिष्ठ लिपिक: कोणत्याही शाखेतील पदवी.
  • सहाय्यक अधीक्षक: द्युतीय श्रेणीतील कोणत्याही शाखेतील पदवी मसुदालेखन व पत्रव्यवहाराच्या प्रत्यक्ष कामाचा 03 वर्षे अनुभव.
  • लघुटंकलेखक: 10 वी उत्तीर्ण लघुलेखन वेग 80 श.प्र.मि. व इंग्लिश टंकलेखन वेग 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन वेग 30 श.प्र.मि.
  • लघुलेखक (निम्म श्रेणी): 10 वी उत्तीर्ण लघुलेखन वेग 100 श.प्र.मि. व इंग्लिश टंकलेखन वेग 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन वेग 30 श.प्र.मि.
  • लघुलेखक (उच्च श्रेणी):  10 वी उत्तीर्ण लघुलेखन वेग 120 श.प्र.मि. व इंग्लिश टंकलेखन वेग 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन वेग 30 श.प्र.मि.

वयोमर्यादा:

प्रवर्गवय
खुला18 ते 40 वर्षे.
मागासवर्गीय05 वर्षे सूट.
अनाथ03 वर्षे सूट.

फी:

प्रवर्गफी
खुला720/- रु
मागासवर्गीय650/- रु

शेवटची तारीख: 30 एप्रिल 2023

जाहिरातलिंक
ऑनलाईन अर्जलिंक
अधिकृत वेबसाईटलिंक